Przegląd hydrantów

W każdym zakładzie pracy bezpieczeństwo powinno stawiać się na pierwszym miejscu. Zwłaszcza jeśli chodzi o kwestie przeciwpożarowe. Czy zdajesz sobie sprawę z tego, że powinieneś robić regularne przeglądy hydrantów? Dlaczego jest to tak ważne?

W każdym zakładzie pracy hydranty oraz zawory hydrantowe traktowane są jako urządzenia przeciwpożarowe. W sytuacji, gdy w budynku pojawi się ogień, niezwykle ważne jest to, by hydranty oraz zawory hydrantowe były w nienagannym stanie. Straż pożarna posiada ograniczone zasoby wody, dlatego tak ważne jest, by mieli dostęp do innych źródeł, żeby akcja gaśnicza przebiegała sprawnie.

Z tego też powodu tak ważne jest, by stosować się do zaleceń i instrukcji producenta w kwestii odpowiedniej konserwacji urządzeń. Należy jednak mieć na uwadze to, żeby robić przeglądy nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy. Jeśli chodzi o węże, które są elementem wyposażenia hydrantów, te należy poddawać próbie ciśnieniowej przynajmniej raz na 5 lat. Uregulowane to zostało w rozporządzeniu MSWiA dot. ochrony przeciwpożarowej budynku.

Przeglądy hydrantów

Dlaczego należy robić przeglądy hydrantów? Podczas takiej kontroli ocenia się przede wszystkim stan techniczny hydrantu oraz jego elementów, w tym przewodów rurowych doprowadzających wodę. Robi się także pomiar ciśnienia i poboru wody – to niezwykle ważne, ponieważ w ten sposób system gaśniczy nigdy nas nie zawiedzie. Pod koniec przeglądu hydrant jest osuszany, tak by zawsze był w stanie najwyższej gotowości. Dowodem przeprowadzonej kontroli jest specjalna etykieta kontrolna, którą nakleja się w widocznym miejscu.

Kto wykonuje przeglądy hydrantów? 

Przegląd należy zlecić doświadczonemu specjaliście, który posiada do tego odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenie w zakresie norm przeciwpożarowych. Warto także zwrócić uwagę na to, by posiadał on sprzęt najwyższej jakości. Więcej informacji na ten temat znajdziecie na stronie https://www.nofire.pl/uslugi-ppoz/przeglad-serwis-konserwacja/przeglady-hydrantow.

Z twojej perspektywy najważniejsze jest to, byś odebrał od specjalisty protokół przeglądu hydrantu, który opatrzony jest m.in. datą, wynikami testu, wykazem wymienionych elementów itp. Na tym dokumencie powinna znaleźć się również informacja o tym, kiedy przeprowadzić kolejne badanie.