smutek, dziecko, samotność, strata, śmierć, żałoba,
ból, wypadek, zadośćuczynienie,

 

Zadośćuczynienie jest instytucją wprowadzoną przez Kodeks Cywilny i to na jego łamach należy doszukiwać się regulacji dotyczących tego typu rekompensaty. O odszkodowaniach każdy z nas coś wie, ponieważ jest o nich głośno w mediach i przez całe życie w jakimś stopniu ten temat jest przez nas wałkowany. Zagadnienie zadośćuczynienia już tak popularne nie jest, a to ogromny błąd, bo jest to bardzo przydatny środek mogący zrekompensować w jakimś stopniu doznaną przez nas krzywdę.

Aby jednak podjąć temat zadośćuczynienia warto jest na wstępie wyjaśnić czym ono jest i jaka jest zasadnicza różnica między zadośćuczynieniem a odszkodowaniem:

zadośćuczynienie, smutek,

 

 Zadośćuczynienie – czym jest?
 
Instytucja ta została wprowadzona w celu zrekompensowania ofiarom zdarzeń losowych krzywd poniesionych w ich wyniku. Krzywda to szkoda niematerialna, której wartości jak i rozmiarów nie można w żaden dostępny sposób określić. To właśnie jest zasadniczą różnicą między odszkodowaniem, które jest rekompensatą za straty majątkowe, a więc takie, które można z dokładnością określić (np. uszkodzenie maski w aucie bądź doszczętne zniszczenie pojazdu w wyniku zdarzenia drogowego). Instytucja zadośćuczynienia służyć ma ochronie interesów poszkodowanego jak i również osobom jemu najbliższym (np. małżonce, która w wyniku jakiegoś zdarzenia utraciła męża) i odnosi się do cierpień psychicznych i fizycznych jakie ofiara czynu odniosła w wyniku czynu noszącego znamiona czynu niedozwolonego.
pieniądze, odszkodowanie,

 

Jak i od kogo możemy dochodzić zadośćuczynienia?
Ubiegać się o zadośćuczynienie możemy od firmy ubezpieczeniowej, jednak nie jest to tak łatwą sprawą. W gruncie rzeczy jego wysokość zależy od sposobu w jaki będziemy argumentować kwotę dochodzonego roszczenia, a nie zawsze każdy z nas będzie potrafił to zrobić w odpowiedni sposób.Warto pamiętać o tym, że firmy te każdorazowo będą chciały wypłacić niższe zadośćuczynienie od oczekiwanego, gdyż to będzie stanowiło dla nich pewnego rodzaju zysk lub oszczędność. Osoby pracujące tam potrafią biegle negocjować lepsze dla nich, nie dla nas, warunki; dlatego też, warto tę sprawę poświęcić profesjonalistom, którzy będą potrafili poradzić sobie z trudnym przeciwnikiem, a niestety my, osoby bez doświadczenia, nie będziemy w stanie skutecznie poprowadzić rozmowy, aby uzyskać właściwą sumę pieniędzy, która rzeczywiście pokryje poniesione przez nas straty niematerialne.

Inną jeszcze kwestią jest to, że z logicznego punktu widzenia, nie mając żadnego doświadczenia i odniesienia, nie sposób jest wycenić wartość takiej szkody. Strata niematerialna nie jest widoczna gołym okiem, tak jak przykładowa maska auta, a zadośćuczynienie wypłacane jest w pieniądzu, a więc trzeba określić jej pewną wartość, ale jak to zrobić? Bo jaką wartość może mieć ból powstały w wyniku uszkodzenia np. kończyny? Może to być również ból związany z utratą w wyniku zdarzenia bliskiej nam osoby. Krzywda w takich sytuacjach jest wielka i nie sposób ocenić jak bardzo cierpimy w danej sytuacji.

Sami więc możecie zauważyć, iż dochodzenie zadośćuczynienia wcale tak proste nie jest. Nastręcza wiele kłopotliwych sytuacji z którymi możemy sobie nie poradzić sami. Tylko, skoro rodzi tyle trudności, czy warto się o nie ubiegać? Jak najbardziej tak. Powód jest bardzo prosty. Zadośćuczynienie potrafi osiągać niebagatelne kwoty, w praktycznie każdym przypadku jest to kwota wielokrotnie wyższa od kwoty otrzymanego odszkodowania. Suma, którą otrzymamy z tego tytułu, niejednokrotnie pozwala nam podnieść się z kryzysowych sytuacji i choć w części dojść do dawnego ładu w życiu.