Odpady budowlane, kontenery budowlane

Budujesz dom, a może prowadzisz firmę budowlaną i nie wiesz, jak pozbyć się odpadów? Jest na to prosty sposób, a o tym, dlaczego warto z niego skorzystać, dowiesz się z tego artykułu.

Odpady budowlane to taki typ „śmieci”, które zostały nam np. po budowie domu, a których nie możemy wyrzucić do normalnego kosza na śmieci. Nie raz potrafią nastręczyć wielu problemów i zmartwień, a w najgorszych przypadkach (a takie zdarzają się bardzo często) zalegają one latami na podwórku.

Co należy rozumieć pod pojęciem odpadów budowlanych? Jak określono w Rozporządzeniu Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 24 grudnia 1997 r. do grupy tej zaliczamy:

  • gruz czysty, zmieszany, zanieczyszczony,
  • odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia – wiaderka po farbie, tapety, okleiny, panele;
  • drewno – futryny, drzwi,
  • szkło – szyby,
  • tworzywa sztuczne – folia budowlana,
  • papa,
  • wełna mineralna,
  • styropian,
  • miedź, brąz, mosiądz, ołów, cynk, żelazo, stal, cyna, mieszaniny metali.

Jak legalnie pozbyć się odpadów budowlanych?

Kontenery budowlane to najlepsze rozwiązanie, by legalnie pozbyć się odpadów po budowie. Być może niewielu z was wie, ale polskie prawo jest w tej kwestii bardzo restrykcyjne i przewiduje surowe kary dla osób, które nie przestrzegają norm prawnych w zakresie ich wywozu. Gruz jest bardzo popularnym odpadem i często zalega na podwórkach. Nie można się go jednak wywieźć samodzielnie, ponieważ jest to wykroczenie za które grozi kara grzywny  lub 30-dniowy areszt (uregulowano to w art. 162 Kodeksu Wykroczeń).

Ukarani możemy zostać również za to, że w niewłaściwy sposób magazynujemy odpady lub je przewozimy. Tu kara jest już bardzo surowa.

Art. 183 Kodeksu wykroczeń stanowi:

§ 1. Kto wbrew przepisom składuje, usuwa, przetwarza, dokonuje odzysku, unieszkodliwia albo transportuje odpady lub substancje w takich warunkach lub w taki sposób, że może to zagrozić życiu lub zdrowiu człowieka lub spowodować istotne obniżenie jakości wody, powietrza lub powierzchni ziemi lub zniszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym w znacznych rozmiarach, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

§ 2. Tej samej karze podlega, kto wbrew przepisom przywozi z zagranicy substancje zagrażające środowisku.

§ 3. Karze określonej w § 1 podlega, kto wbrew obowiązkowi dopuszcza do popełnienia czynu określonego w § 1, 2 i 4.

§ 4. Karze określonej w § 1 podlega, kto wbrew przepisom przywozi odpady z zagranicy lub wywozi odpady za granicę.

§ 5. Kto bez wymaganego zgłoszenia lub zezwolenia, albo wbrew jego warunkom przywozi z zagranicy lub wywozi za granicę odpady niebezpieczne, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

§ 6. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1-5 działa nieumyślnie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Naszą domeną jest to, że zawsze szukamy oszczędności, ale bardzo często w niewłaściwym miejscu, np. licząc na to, że jakimś cudem sami pozbędziemy się odpadów budowlanych. Lepiej zamówić wspomniany wcześniej kontener budowlany, w którym wszystko bezpiecznie złożymy, a profesjonalna firma zajmie się wywozem i utylizacją. Co ważne, można je zamówić również pod blok.

Jeśli wciąż masz wątpliwości, weź kartkę oraz długopis i przelicz, ile będziesz musiał/a zapłacić za wynajęcie kontenera, a ile pieniędzy wyrzucisz w najlepszym wypadku na grzywnę, a w najgorszym przelicz, ile kasy i czasu stracisz, gdy sąd orzeknie wobec ciebie karę pozbawienia wolności. Rachunek jest prosty, a wynik oczywisty. Nie ma sensu kombinować oraz zatruwać (i tak już bardzo zatrutą) Ziemię śmieciami wywiezionymi do lasu czy zakopanymi w ziemi. Oszczędności szukajmy gdzie indziej, ale na pewno nie tutaj.