Podatek - jak ogarnąć formalności bez księgowej?

Prowadzenie własnej działalności gospodarczej nie jest tak proste jakby się mogło wydawać. Kwestie związane z podatkami czy znalezienie odpowiedniej księgowej potrafią spędzić sen z powiek. Oczywiście można uniknąć niepotrzebnych stresów, tylko jak? Gdzie szukać specjalistów z tego zakresu, którzy błyskawicznie ogarną wszelkie formalności?

Zgodnie z art. 84 Konstytucji Rzeczpospolitej na wszystkich ciąży obowiązek płacenia podatków. Przytoczmy więc dokładną treść tego przepisu:

Każdy jest obowiązany do ponoszenia ciężarów i świadczeń publicznych, w tym podatków określonych w ustawie.

Czym zatem jest podatek? Ściślej mówiąc, jest to publicznoprawne, nieodpłatne, przymusowe oraz bezzwrotne świadczenie pieniężne na rzecz państwa.

W Polsce wyróżnia się 10 podatków bezpośrednich. Do grona tego zaliczamy:

 1. PIT – podatek dochodowy od osób fizycznych
 2. CIT – podatek dochodowy od osób prawnych (spółek kapitałowych, spółdzielni, jednostek samorządu terytorialnego, uczelni wyższych, kościołów czy partii politycznych)
 3. podatek od spadków i darowizn
 4. podatek od czynności cywilnoprawnych
 5. podatek rolny
 6. podatek leśny
 7. podatek od nieruchomości
 8. podatek od środków transportowych
 9. podatek tonażowy
 10. podatek od wydobycia niektórych kopalin

Oprócz tego wyróżnia się także trzy podatki pośrednie:

 1. podatek od towarów i usług (VAT)
 2. podatek akcyzowy
 3. podatek od gier

W zależności od tego, czy działalność gospodarcza wykonywana jest w formie spółek prawa handlowego, firmy jednoosobowej czy spółki cywilnej, powstają różne obowiązki podatkowe. W zależności od rodzaju różny jest podmiot opodatkowania, przedmiot oraz sposób poboru podatku.

Kwestie te są skomplikowane i nie znając obowiązujących obecnie przepisów czy też stawek, można narobić sobie wiele problemów. Jak też wiemy, fakt iż nie znamy prawa nie jest wytłumaczeniem, a za każdą pomyłkę czy nie dochowanie terminu można ponieść surowe konsekwencje.

Wsparcie grupy podatkowo-dochodowej to najlepsze rozwiązanie

Jeżeli działasz w sektorze energetyki odnawialnej, nieruchomości komercyjnych, branży IT, bądź zajmujesz się handlem detalicznym, warto byś skorzystał ze wsparcia grupy podatkowo-dochodowej. https://www.krgroup.pl/ od dwóch dekad działa w tej branży i odnosi sukcesy. Współpracuje z dużymi i szanowanymi przedsiębiorstwami nie tylko w Polsce, ale i za granicą, np. w Czechach i Rumunii.

Wachlarz świadczonych usług jest naprawdę ogromny. W ofercie znajdziemy: doradztwo podatkowe, WHT (podatek u źródła), Outsorcing kadr i płac, usługi korporacyjne, Outsorcing księgowy, usługi środowiskowe i VAT Compliance. Dzięki współpracy z jedną firmą, zyskujemy możliwość rozwiązania wszystkich spraw – począwszy od prowadzenia ksiąg rachunkowy, po zapewnienie zgodności z lokalnymi przepisami podatkowymi czy sprawozdawczości finansowej. Specjaliści pomogą ci też np. w kwestii ulg innowacyjnych.

Warto także wziąć pod uwagę to, że skorzystanie z pomocy grupy podatkowo-dochodowej ma same plusy. Z uwagi na to, iż pracują tam osoby zajmujące się różnymi zagadnieniami, w jednym miejscu znajdziemy odpowiedź na wszystkie męczące nas pytania.