wypadek, odszkodowanie

Powoli dochodzimy do tego momentu w ciągu roku, w którym coraz większe zagrożenia czyhają na nas na drogach. Przymrozki, które niemal codziennie skuwają lodem szyby aut i szosę, sprzyjają kolizjom i wypadkom drogowym. Każdy kierowca wie, jak niebezpiecznie może być na drodze. Kiedy zatem przysługuje nam odszkodowanie, a kiedy zadośćuczynienie?

Kolizje i wypadki drogowe są niemal nierozerwalnie związane z problematyką odszkodowania i zadośćuczynienia. Z całą pewnością nie raz zdarzyło Ci się użyć tych dwóch słów zamiennie, choć ich znaczenie jest zupełnie inne. Niestety prawo, które obowiązuje w Polsce posiada kilka zawiłości, które bardzo często trudno jest zrozumieć. Postaram się wytłumaczyć Ci czym jest odszkodowanie, a czym zadośćuczynienie i gdzie możesz szukać pomocy, jeśli nie jesteś w stanie samodzielnie poprowadzić swojej sprawy.

Czym jest odszkodowanie?

Odszkodowanie jest pieniężną równowartością szkody majątkowej lub szkody, która została wyrządzona jakiejś osobie. Szkodą majątkową jest każdy uszczerbek w dobrach, bądź interesach, które chroni prawo, które zostały wyrządzone poszkodowanemu wbrew jego woli. Ma to kluczowe znaczenie, ponieważ dotyczy to wyłącznie sytuacji w której np. w wypadku drogowym pijany kierowca rozbił Ci auto. Zgodnie z definicją pochodzącą z kodeksu cywilnego, będziemy mówili tutaj o szkodzie wyrządzonej na majątku poszkodowanego (tutaj: auto).

Zadaniem odszkodowania jest pokrycie szkody rzeczywistej (czyli: uszkodzona maska, rozbity reflektor, uszkodzona chłodnica itp.) oraz utraconych korzyści (np. w drodze do pracy w Twoje auto wjechał pirat drogowy, przez co nie mogłeś/aś wykonywać pracy w tym dniu).

Odszkodowanie może być wypłacone w dwojaki sposób: albo poprzez przywrócenie stanu poprzedniego (naprawa auta) lub poprzez zapłatę sumy pieniężnej z której na własną rękę naprawisz szkodę.

Czym jest zadośćuczynienie?

O zadośćuczynieniu mówimy w sytuacji, gdy w wyniku jakiegoś zdarzenia poniesiesz szkodę niemajątkową. Określenie to stosuje się do wszelkich cierpień fizycznych (np. ból złamanej nogi) czy psychicznych (lęk, smutek po utracie najbliższej osoby w wyniku wypadku) lub przeżyć.

Głównym celem zadośćuczynienia, jest rekompensata uszczerbku, który powstał w wyniku zdarzenia drogowego. Zadośćuczynienie najprościej mówiąc łagodzi skutki wypadku.

To Ty decydujesz o tym, w jaki sposób sprawca zrekompensuje Twój uszczerbek. Kodeks cywilny dopuszcza dwa rozwiązania: zadośćuczynienie pieniężne lub zasądzenie odpowiedniej sumy pieniężnej, która zostanie przekazana na jakiś cel społeczny. W pierwszej opcji sprawca ma obowiązek wypłacić Ci sumę pieniężną zasądzoną przez sąd, która zdaniem sądu będzie odpowiednia względem rangi poniesionej przez Ciebie krzywdy.

Gdzie mogę szukać pomocy, gdy mam problemy z uzyskaniem odszkodowania?

W takich sytuacjach warto, abyś szukał/a pomocy w kancelarii prawnej lub odszkodowawczej. Ja od lat już polecam wam https://www.tuodszkodowania.pl/. Kancelaria specjalizuje się w pozyskiwaniu odszkodowań dla ofiar wypadków czy członków rodziny poszkodowanego.

wypadek, odszkodowanie
wypadek, odszkodowanie

Nie bój się korzystać z pomocy specjalistów, ponieważ nigdy nie masz pewności z kim będziesz toczył bój na sali sądowej. Jeżeli będziesz należeć do grona szczęśliwców, którym uda się załatwić sprawę polubownie, to największy problem masz za sobą. Może jeden z największych. W sytuacji, gdy odniesiesz jakieś obrażenia, nie mając odpowiedniej wiedzy, nie będziesz wiedział/a na jakie warunki możesz przystać, a przede wszystkim nie będziesz w stanie określić poniesionych przez Ciebie szkód i ewentualnego uszczerbku.

Zawsze pamiętaj również o tym, że oprócz odszkodowania, masz prawo domagać się zadośćuczynienia. Czasami niektóre zdarzenia drogowe są na tyle silnym bodźcem dla ludzkiej psychiki, że możesz nabawić się np. lęków.

Najczarniejszym scenariuszem jest śmierć bliskiej Ci osoby. Jeśli już brałeś udział w takim zdarzeniu, pamiętaj, że nigdy nie zostajesz pozostawiony sam sobie. Masz prawo domagać się pomocy finansowej. Z zadośćuczynienia najczęściej korzystają osoby, które w wyniku wypadku straciły jedynego żywiciela rodziny.

Zachęcam Cię do tego, abyś nie rezygnował z walki o odszkodowanie. Owszem, czasami można trafić na osoby nieuczciwe, które będą chciały żyrować na Twojej szkodzie i krzywdzie. Z tego też względu zachęcam Cię do skorzystania z pomocy specjalistów.