pożyczka

 

 

pożyczka

Umowa pożyczki jest powszechnie znaną formą przeniesienia własności pieniędzy lub innych przedmiotów na rzecz innej osoby. Jest to doskonały sposób na podratowanie domowego budżetu na wypadek zaistnienia nagłych wydatków lub też prostej chęci nabycia jakiegoś przedmiotu na własność. O ile zawarcie tej formy umowy jest dość proste i w wielu przypadkach nie wymaga dopełnienia dodatkowych formalności, o tyle jej spłacenie często może nieść za sobą niemiłe konsekwencje. Zwłaszcza w sytuacji, gdy trafimy na osobę o nieczystych intencjach. Jak odzyskać pieniądze od nieuczciwego dłużnika? Dowiedz się, w jaki sposób możesz odzyskać Twoje pieniądze.

Forma pożyczki

Na wstępie należy zaznaczyć, iż zgodnie z obowiązującym prawem wszelka umowa pożyczki zawarta na kwotę powyżej 1000 złotych musi zostać zawarta w formie pisemnej. Jest to jeden ze sposobów pozwalających na zabezpieczenie praw wierzyciela, czyli osoby pożyczającej określoną sumę pieniędzy innej osobie. W zależności od naszej sytuacji życiowej, warto o tej formie zawarcia umowy pamiętać, nawet jeśli miałaby ona opiewać na kilkaset złotych.

Jeżeli już decydujemy się na udzielenie komuś pożyczki, warto jest zaznajomić się ze stanem majątkowym takiej osoby, tak aby mieć pewność, że ta osoba jest wypłacalna. Nie jest to pewne zabezpieczenie, ale wiedząc już na początku, że obecna sytuacja życiowa pożyczkobiorcy wskazuje na to, iż nie będzie on w stanie terminowo uregulować wskazanych w umowie należności, bez problemu będziemy mogli umowę rozwiązać. Zgodnie z unormowaniami zawartymi w Kodeksie Cywilnym odmiennie ma się sytuacja, gdy już od początku wiemy o słabej sytuacji majątkowej osoby biorącej pożyczkę lub bez problemu moglibyśmy się o niej dowiedzieć. W takim wypadku Kodeks odmawia nam ochrony, jaką jest możliwość odstąpienia od umowy.

Gdy dłużnik odmawia spłaty pożyczki

Termin oddania pożyczki powinien być ściśle określony w umowie. W przypadku braku tego elementu, pożyczka powinna zostać zwrócona w ciągu 6 tygodni od momentu jej wypowiedzenia. O ile mamy do czynienia z uczciwym pożyczkobiorcą, nie stanowi to najmniejszego problemu. Pojawia się on w przypadku, gdy uchyla się on od wskazanego w umowie obowiązku.

Jak odzyskać pieniądze od nieuczciwego dłużnika? Jedynym słusznym rozwiązaniem jest skierowanie pozwu do sądu, w którym to będziemy dochodzić zwrotu pożyczki. Nie jest to jednak tak proste, jakby się mogło wydawać. Przede wszystkim należy go dobrze skonstruować, a żeby dobrze to zrobić, trzeba mieć trochę szerszą wiedzę prawniczą, ponieważ z uwagi na braki formalne takiego aktu, sąd może zwrócić nam pismo. Warto więc wówczas zasięgnąć wiedzy u prawnika, a najlepiej powierzyć kancelarii prawnej prowadzenie takiej sprawy. To z pewnością oszczędzi nam wielu stresów, a także pozwoli szybko rozwiązać całą sprawę. Czasami samo zebranie odpowiedniej dokumentacji, jak i materiału (w przypadku braku umowy) wskazującego na fakt pożyczenia komuś pieniędzy, może zabrać dużo czasu.

pieniądze, pożyczka

 

Gdy dłużnik wyzbywa się majątku

Istnieje również taka możliwość, w której dłużnik umyślnie zacznie wyzbywać się majątku, tylko po to, by nie oddać otrzymanej pożyczki. Wówczas sprawa nieco się komplikuje, ponieważ nie mamy możliwości tego zatrzymać. Wówczas jedynym rozwiązaniem jest skarga Pauliańska.

Skarga Pauliańska – co to?

Jest to rodzaj powództwa, które ma na celu uznanie, iż czynność polegająca na wyzbyciu się majątku uznana zostanie za nieważną. Mam tu na myśli czynność, która wpłynęła na pogorszenie sytuacji finansowej dłużnika. Może to być np. sprzedaż auta lub wyzbywania się sprzętu agd. Jest to już dość skomplikowana czynność, do której faktycznie warto byłoby skorzystać z pomocy. Takim przykładem może być Kancelaria Prawna AIFktóra specjalizuje się w odzyskiwaniu pieniędzy od dłużników, a także ma doświadczenie w sporządzaniu tego typu skargi. Należy pamiętać o tym środku i nie poddawać się w walce o swoje prawa, ponieważ tym samym dajemy niejako przyzwolenie do praktykowania nieuczciwych metod pozyskiwania pieniędzy.