Odszkodowanie za błąd medyczny - co to i jak otrzymać?

Nikt nie jest nieomylny, jednak udając się do lekarza, liczymy na to, że doskonale zna się na chorobach i schorzeniach, które leczy. A co, jeśli się pomyli i doprowadzi do trwałego kalectwa, śmierci pacjenta lub odbierze mu zdrowie? Sprawdź, czym jest odszkodowanie za błąd medyczny.

Błąd medyczny, to nic innego, jak nieumyślne działanie, zaniechanie lub zaniedbanie, którego dopuścił się lekarz, pielęgniarka, położna, a nawet diagnosta, fizjoterapeuta czy stomatolog. Efektem powyższych zachowań jest szkoda pacjenta. W rozumieniu powyższej definicji, szkodą będzie utrata zdrowia lub życia pacjenta.

Choć ciężko jest zdefiniować to pojęcie wprost, nauka wyróżnia cztery rodzaje błędów medycznych:

  • decyzyjny – lekarz wydaje błędną diagnozę i na jej podstawie wdraża leczenie, które jest nieadekwatne do właściwego schorzenia pacjenta,
  • wykonawczy – lekarz realizuje procedurę medyczną w niewłaściwy sposób,
  • organizacyjny – osoby odpowiedzialne za organizację pracy medyków, rozdzieliły dyżury lekarzy czy pielęgniarek w niewłaściwy sposób,
  • opiniodawczy – wydawanie orzeczeń lekarskich lub opinii w sposób niezgodny z obecnie obowiązującymi zasadami wiedzy lub z doktryną opiniodawczą.

Co zrobić w przypadku stwierdzenia przez pacjenta błędu medycznego?

Na szczęście polskie prawo daje pacjentom wiele możliwości, jeśli chodzi o reakcje w przypadku zauważenia, że lekarz lub pielęgniarki dopuścili się błędu medycznego. Poniżej przedstawię wam kilka opcji, z których możecie skorzystać:

  • prywatny akt oskarżenia,
  • cywilny akt oskarżenia,
  • doniesienie do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa,
  • skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
  • skarga do Rzecznika Praw Pacjenta,
  • skarga do właściwego organu nadzorczego.

W tym tekście skupimy się jednak na sytuacji, w której doprowadzeni do ostateczności zmuszeni jesteśmy do sądownego rozwiązania sprawy.

Dlaczego warto skorzystać z pomocy fachowca w sprawach o odszkodowanie za błąd medyczny?

Każdy prawnik, jak i osoba, która ma za sobą sprawę o przyznanie odszkodowania za błąd medyczny przyzna, że nie należy ona do najprostszych. Rzecz w tym, że poszkodowany musi nie tylko udowodnić, że zaszło do zdarzenia medycznego, ale także wykazać zależność pomiędzy błędem medycznym a utratą zdrowia i życia.

W trakcie postępowania wydawana jest opinia biegłego, jednak nie zawsze musi być ona dla nas „korzystna”. Osoba ze stosownym wykształceniem i doświadczeniem zawodowym będzie wiedziała, który element opinii podważyć lub zauważy, który aspekt nie został przez niego wzięty pod uwagę.

Kluczowym elementem w tego typu sprawach jest jednak wysokość odszkodowania. Uszczerbku na zdrowiu czy utraty życia nie jesteśmy określić w pieniądzach, jednak stosowna rekompensata będzie w stanie pokryć większość poniesionych kosztów, zapewnić właściwe leczenie lub życie na takim samym poziomie, jak przed śmiercią bliskiej osoby.

Jeżeli szukacie pomocy w sprawie o odeskowanie za błąd medyczny, zajrzyjcie na stronę https://prawapacjenta.org/odszkodowanie-za-blad-medyczny-lekarski/. Za jej pośrednictwem skontaktujecie się z osobami, które pomogą wam na każdym etapie postępowania sądowego.