Współpraca

[POL/ENG below]
Bardzo się cieszę, że zawitałeś w tej zakładce i w związku z tym chciałabym Ci przedstawić warunki, na podstawie których możesz podjąć ze mną współpracę.

Blog Dystyngowana Panna prowadzę od 2017 roku. W związku z nabytym przeze mnie przez ten czas doświadczeniem mogę zaoferować Ci różne typy współpracy:

 • tekst sponsorowany, na który składa się zamieszczenie we wpisie wskazanych przez Ciebie słów kluczowych wraz z odnośnikiem do strony internetowej oraz publikacja w prowadzonych przeze mnie social mediach,
 • konkurs,
 • promocja marki,
 • test produktu, który podsumowuję w recenzji zamieszczonej na mojej stronie internetowej wraz z wykonanymi przeze mnie fotografiami,
 • tekst z lokowaniem produktu,
 • dodatkowe inicjatywy podejmowane przeze mnie w social mediach:
  a.
  instagram
  b. fanpage
 • inne pomysły.
Jestem otwarta na Twoje propozycje i jeśli nie jesteś pewien/pewna czy Twój pomysł jest odpowiedni, to napisz, z chęcią odpowiem na wszelkie pytania i rozwieję Twoje wątpliwości. Pamiętaj, kto pyta nie błądzi 😉
Kontakt: dystyngowanapanna@gmail.comI’m glad that you visit this page and now I will present you the terms of collaboration with my page on the basis of which you can work with me.
I’ve been blogging on Dystyngowana Panna since 2017. Due to the experience I gained during this time, I can offer you different types of cooperation:
 • sponsored text, which consists of including in the post the keywords you specify with a link to the website and publication in my social media,
 • contest,
 • brand promotion,
 • product test, which I summarize in a review posted on my website along with the photographs I took,
 • text with product placement,
 • additional initiatives undertaken by me in social media:

a.instagram
b. fanpage
 • other ideas.

I am open to your suggestions and if you are not sure if your idea is suitable, write, I will gladly answer all your questions and dispel your doubts. Remember who asks not err 😉
* i write posts only in polish language but you can translate all with a google translator which is available on my site.
Contact: dystyngowanapanna@gmail.com