Elektroniczne postępowanie upominawcze - czym jest?

Postępowanie upominawcze w wielu przypadkach jest. Obecnie wierzyciel może uzyskać tytuł egzekucyjny bez regularnych wizyt  w sądzie. Jak to?

Postępowanie upominawcze jest odrębnym postępowaniem uregulowanym w Kodeksie postępowania cywilnego. Jego głównym celem jest szybkie uzyskanie tytułu egzekucyjnego przez wierzyciela, który wysuwa roszczenie pieniężne względem dłużnika. Domyślam się, że dla wielu z was już pierwsze dwa zdania mogą wydawać się nazbyt skomplikowane, dlatego też w dzisiejszym artykule wyjaśnię wam w prosty sposób, co oznaczają powyższe pojęcia oraz w jaki sposób możecie otrzymać orzeczenie sądu, bez konieczności pojawiania się na sali rozpraw.

Czym jest tytuł egzekucyjny?

Tytuł egzekucyjny to nic innego, jak orzeczenie sądowe lub inny dokument urzędowy, który stwierdza istnienie i zakres roszczenie wierzyciela oraz istnienie i zakres obowiązku świadczenia dłużnika. Przy czym wierzycielem jest osoba, która może domagać się spłaty długu. Najprościej możemy wyjaśnić to w następujący sposób:

Firma X (wierzyciel) zawarła z Wojciechem P. (dłużnik) umowę, w której zobowiązała się do wymiany kotła C.O. w ciągu 30 dni roboczych. Zlecenie zostało wykonane, jednak pan Wojciech unika obowiązku zapłaty za wykonane prace.

Postępowanie upominawcze umożliwia szybkie rozpoznanie sprawy, ponieważ sąd od razu zabiera się do badania tego, czy może wydać nakaz zapłaty w tym postępowaniu. Nie trzeba zatem składać pozwu. Jeśli zdaniem sądu nie występują żadne przeszkody, wyznacza on posiedzenie niejawne w celu wydania nakazu zapłaty. Ten, z chwilą wydania, stanowi tytuł egzekucyjny, który staje się podstawą do nadania klauzuli wykonalności.

Czym jest elektroniczne postępowanie upominawcze?

Od 1 stycznia 2010 roku w Polsce weszły w życie przepisy, dzięki którym ten rodzaj postępowania można przeprowadzać w sposób elektroniczny. W Sądzie Rejonowym w Lublinie utworzono XVI Wydział Cywilny, który rozpatruje wnioski wnoszone przez sieć, niezależnie od tego, jaka jest wartość przedmiotu sporu. Z biegiem czasu jednak ograniczono ją z powodów technicznych do 100 milionów złotych w jednym pozwie. Co ciekawe, nie dołącza się do niego dowodów.

Elektroniczne postępowanie upominawcze - czym jest?
Elektroniczne postępowanie upominawcze – czym jest?

Z uwagi na to, że postępowanie upominawcze nie należy do najprostszych, wierzycielom udostępniono portal e sąd, który świadczy fachową pomoc w tym zagadnieniu. Co ciekawe, korzystając z usług specjalistów, mamy pewność, że wszystkie formalności zostaną dopełnione, a nasz los jest w dobrych rękach. Kolejną zaletą jest to, że poniesiemy minimalne koszty związane z prowadzeniem postępowania. Przykładowo, w sprawie, w której chcemy odzyskać do 2650 zł, opłata za jej skierowanie wynosi zaledwie 40 zł, a prowizja od odzyskanych należności to jedynie 1.5%.

W zasadzie we wszystkich wpisach o tematyce prawnej zachęcam was do tego, żebyście skorzystali z pomocy specjalistów, ponieważ w mojej ocenie, to jedyne rozsądne wyjście. Sama konieczność rozwiązania jakiejś życiowej sytuacji przez sąd jest bardzo stresująca, a każda kolejna rozprawa generuje wachlarz emocji, z którym nie raz ciężko sobie poradzić. Nieznajomość prawa również działa na naszą niekorzyść, a nie zawsze wystarczy powołać się na jedną podstawę prawną.

*post sponsorowany