Windykacja - czym jest?

Z pewnością nie raz słyszeliście o pojęciu windykacja i dla wielu z was kojarzy się ono z bezprawnym działaniem firm. Czy faktycznie w polskim prawie nie ma żadnych norm regulujących ich funkcjonowanie? Na czym polega praca windykatora? Kiedy poprosić o jego pomoc? Sprawdź.

Windykacja jest instytucją, która funkcjonuje już od czasów Cesarstwa Rzymskiego i jej zadaniem było dążenie do odzyskania rzeczy, która znalazła się w posiadaniu osoby do tego nieuprawnionej. Obecnie jest to dochodzenie własności za pomocą środków określonych przez prawo. Jest ona więc w pełni legalna, o ile obejmuje działania niełamiące obowiązującego stanu prawnego.

§1. Dłużnik powinien wykonać zobowiązanie zgodnie z jego treścią i w sposób odpowiadający jego celowi społeczno-gospodarczemu oraz zasadom współżycia społecznego, a jeżeli istnieją w tym zakresie ustalone zwyczaje – także w sposób odpowiadający tym zwyczajom – stanowi art. 354 Kodeksy Cywilnego.

Wyróżnia się dwa rodzaje czynności windykacyjnych:

  • windykację polubowną,
  • windykację sądową.

Pierwsza z nich w zasadzie nie wymaga tłumaczenia. Polega na tym, aby monitować dłużnika, aby dobrowolnie spłacił należność. Druga natomiast staje się przydatna w sytuacji, gdy osoba zadłużona nie chce dobrowolnie uiścić należności. Sąd wydaje wówczas wyrok lub nakaz zapłaty, w którym znajduje się klauzula wykonalności, a co za tym idzie, komornik może wszcząć egzekucję, czyli niejako zmusić dłużnika do spłaty długu.

Wyróżnia się również jeszcze jeden, bardziej rozbudowany podział windykacji, który najczęściej można spotkać w kancelariach prawno-detektywistycznych:

  • polubowna,
  • sądowa,
  • komornicza i pokomornicza – to ogół działań opierających się na kontaktach z komornikiem, przekazaniu mu egzekucji, nadzorowaniu jej przebiegu czy wnioskowanie o egzekucję z konkretnego majątku, czy licytację mienia oraz poszukiwanie majątku dłużnika, który w pełni zaspokoi roszczenia poprzez wywiad gospodarczy,
  • karna – prowadzenie postępowania karnego przeciwko nieuczciwemu dłużnikowi.

Windykacja – jak znaleźć odpowiednią kancelarią prawną, która zajmie się tą sprawą?

Pewne jest, że tej sprawy nie jesteśmy w stanie rozwiązać sami. W momencie stwierdzenia, że dłużnik nie wywiąże się ze spłaty należności, warto poszukać kancelarii prawnej, która zajmie się tą sprawą. Czym kierować się przy jej wyborze?

Przede wszystkim warto zwrócić uwagę na to, czy współpracuje ona np. z detektywem, którego pomoc może okazać się nieoceniona. Za świetny przykład może tu posłużyć kancelaria AIF https://www.aif.com.pl/, która korzysta z ich usług. Dlaczego o tym wspominam? Bardzo często dłużnicy próbują w każdy możliwy sposób ukryć dodatkowe źródła dochodu lub zataić przed wierzycielem fakt, że posiadają znaczny majątek. Nie warto jednak ustalać stanu faktycznego samodzielnie, ponieważ pod wpływem emocji lub sugerując się plotkami, można narobić sobie problemów.

Windykacja - czym jest?
Windykacja – czym jest?

Prowadzenie takiej sprawy bywa kosztowne, ponieważ każda kancelaria pobiera prowizję i w większości przypadków to wierzyciel musi ją opłacić. Warto zatem poszukać takiego miejsca, w którym to dłużnik będzie musiał ją zapłacić. To niezwykle dobre rozwiązanie, ponieważ wówczas my możemy cieszyć się odzyskanym długiem w jego pełnej wysokości.

I na koniec. Jasne, możesz podjąć się samodzielnej windykacji, jednak zastanów się, czy wiesz, jak ją przeprowadzić? Nawet bez ingerencji sądu należy przeprowadzić ją według określonej strategii oraz na podstawie obowiązujących przepisów prawnych. Trzeba mieć przede wszystkim kontrolę nad sytuacją oraz podejmować działania dostosowane do okoliczności. Pewne jest jednak to, że w momencie, w którym dłużnik powie, że nie spłaci zadłużenia lub zaśmieje nam się prosto w twarz, mogą nas ponieść nerwy. Nie trudno domyślić się, jaki może być finał takiego rozwiązywania spraw. Ostatecznie i tak najczęściej te sprawy mają swój finał w sądzie, a wówczas pomoc doświadczonego prawnika jest nieoceniona. Nie warto zatem zwlekać i już na początku zacząć szukać kancelarii, która zajmie się obsługą prawną.