lekarz, ciśnieniomierz

W ciągu życia  nie sposób uniknąć wizyty w  szpitalu. Z wiekiem odwiedzamy coraz częściej gabinety medyczne różnych  specjalności w trosce o zdrowie. Mimo to często zdarzają  się pomyłki, które prawo definiuje  jako błąd medyczny.  Jakie prawa przysługują pacjentowi, jeżeli w toku  leczenia  został popełniony taki  błąd? Aby przejść do tego tematu na wstępie warto jest dokonać rozróżnienia poszczególnych  błędów, gdyż taka wiedza jest  niezbędna do tego, aby później móc ze stosowną wiedzą wkroczyć na drogę prawną.

Błąd diagnostyczny

polega na błędnym  zdiagnozowaniu pacjenta czy błędnej ocenie stanu zdrowia pacjenta, niezapoznaniu się lub pobieżnym  zapoznaniu się z dokumentacją medyczną. Powstaje on również w wyniku błędnego odczytania wyników przeprowadzonych badań lub przeprowadzenie niedokładnego wywiadu z  pacjentem, w którym nie zostały zawarte najważniejsze  informacje  o chorobach,  które dana osoba posiada lub posiadała.

Błąd terapeutyczny

powstaje w sytuacji, gdy w trakcie objęcia pacjenta leczeniem dopuszczono się  rażących działań lub zaniechań.  Dotyczy to np. okoliczności w której pacjentowi podawane są nieodpowiednie leki lub gdy w wyniku niedopatrzeń lekarzy pacjent pozostaje bez opieki przez bardzo długi czas, co może w znaczącym  stopniu wpłynąć na stan jego zdrowia. Błąd terapeutyczny powstaje również w sytuacji, gdy mimo przeciwskazań pacjent zostaje poddany zabiegowi lub już w jego trakcie lekarz wykaże się brakiem odpowiedniej wiedzy, przez co naraża pacjenta na utratę zdrowia, a w niektórych przypadkach nawet życia.

Błąd organizacyjny

dotyczy np. braku odpowiedniego sprzętu do przeprowadzania badań czy to w szpitalu czy w przychodni. Za taki błąd może odpowiadać już nie tylko lekarz, ale i osoba zajmująca się prowadzeniem dokumentacji medycznej, która nie musi posiadać wykształcenia medycznego.
lekarz, operacja, zabieg

Błąd techniczny

to sytuacja w której doszło do zaniedbania przez lekarza lub błędnego wykonania  jego poleceń. Są to sytuacje w których np. w ciele pacjenta zaszyty zostanie wacik, co może doprowadzić do poważnych powikłań zdrowotnych. Ten rodzaj błędu dotyczy również błędnego ocenienia tożsamości pacjenta, który został zakwalifikowany do specjalistycznych badań lub zabiegów.
Skoro ustaliliśmy już czym są błędy medyczne, warto więc dowiedzieć się co zrobić w sytuacji, gdy to w naszym przypadku dojdzie do jego popełnienia. Za każdy taki przypadek lekarz czy inny podmiot  winien ponieść odpowiedzialność, aby uchronić przed  tym innych pacjentów. Nam, jako osobie poszkodowanej, przysługuje odszkodowanie za błąd medyczny, który niejednokrotnie przyczynia się do utraty zdrowia, a w najgorszych przypadkach do utraty życia.
temida, sprawiedliwość, błąd medyczny
Odszkodowanie za błąd medyczny można uzyskać między innymi poprzez wytoczenie powództwa przeciwko lekarzowi lub innemu pracownikowi placówki medycznej. Niestety są to sprawy bardzo skomplikowane, w  przypadku których nie wystarczy tylko podstawowa wiedza prawna czy medyczna. Warto więc  sięgnąć po pomoc praktyka, który już niejednokrotnie miał styczność z takimi sprawami i posiada do tego niezbędne przygotowanie. Taką pomoc możemy uzyskać w Ośrodku Pomocy Poszkodowanym, w którym pracują przede wszystkim praktycy i specjaliści w tej konkretnej dziedzinie. Niejednokrotnie dalsze leczenie jest bardzo kosztowne, dlatego warto jest skorzystać z takiej możliwości i zawalczyć o środki, które pozwolą  przywrócić utracone zdrowie lub poprawić byt osoby poszkodowanej.
Jeżeli szukasz pomocy, koniecznie zajrzyj na stronę dotyczącą praw pacjenta. Za jej pośrednictwem nawiążesz bezpłatny kontakt z kimś, kto pomoże Ci w tych trudnych chwilach i przeprowadzi przez cały proces dochodzenia odszkodowania.

 

Spotkaliście się już kiedyś z pojęciem błędu medycznego?