Prawo autorskie

Prawa autorskie przysługują wszystkim twórcom od momentu, gdy tylko rozpocznie prace nad utworem, a co za tym idzie, nie musi on być skończony. Nie ważne jest przy tym, jaką ma formę. Może być on wyrażony słowami, symbolami matematycznymi itp. Co zrobić w sytuacji, gdy postanowimy przenieść prawa do utworu na inną osobę? Jak dochodzić swoich praw w przypadku ich naruszenia? 

Po raz pierwszy pojęcie prawa autorskiego zdefiniowano w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 4 lutego 1994 roku. Określono wówczas co może stanowić przedmiot praw autorskich oraz czego nie obejmuje zakres.

Najogólniej mówiąc jest jedną z dyscyplin prawa cywilnego, które wchodzi w zakres praw własności intelektualnej. Prawo autorskie składa się z ogółu norm i praw, które przysługują twórcy od momentu w którym rozpoczyna prace nad utworem. Jeśli jest to dzieło literackie, to można uznać iż jest to moment postawienia chociażby pierwszej litery na kartce. Autorzy dzieł nie muszą dopełnić żadnych dodatkowych formalności by móc skorzystać z praw autorskich oraz z ich ochrony.

Podział praw autorskich

Prawa autorskie można podzielić na dwa rodzaje, które krótko omówimy.

  • osobiste prawo autorskie

To prawo, które jest niezbywalne i bezpośrednio związane z twórcą. Jest ono nieograniczone w czasie i niezbywalne. W artykule 16 wspomnianej ustawy wymieniono iż są to uprawnienia do:

  1. oznaczenia utworu własnym nazwiskiem, pseudonimem, a także udostępnienia go anonimowo;
  2. autorstwa utworu;
  3. decydowaniu o pierwszym udostępnieniu utworu szerszemu gronu odbiorców;
  4. pełnienia nadzoru nad sposobem korzystania z utworu
  5. nienaruszalności treści i formy utworu oraz jego rzetelnego wykorzystania.
  • majątkowe prawo autorskie

To prawo jest oczywiście związane z twórcą, nie mniej jednak jest ograniczone w czasie. Dzięki niemu twórca ma prawo do zarabiania na swoich utworach. Mogą być one przeniesione na inny podmiot całkowicie lub częściowo. Można tego dokonać np. w formie umowy przeniesienia praw autorskich.

Jak sami możecie zauważyć pojęcie praw autorskich nie należy do najprostszych. Dla osób nie posiadających podstawowej wiedzy prawniczej równie trudno będzie dochodzić swoich praw w sądzie. Dlatego też w takich sytuacjach zawsze zachęcam do skorzystania z pomocy doświadczonych fachowców. Na stronie https://www.adwokatchojka.pl/prawo-autorskie.html nie tylko znajdziecie więcej informacji na ten temat, ale i będziecie mogli skontaktować się z doświadczonym prawnikiem z Wrocławia, który będzie mógł reprezentować wasze interesy w sądzie.