Źródło: pixabay

Problematyka migracji poruszana jest prawie każdego dnia.
Wiele mówi się o tym, że nasi rodacy opuszczają granice Polski w poszukiwaniu
lepszych warunków bytowych. To samo dotyczy osób z innych państw, które w
pogoni za poprawą dotychczasowego życia przekraczają granice kolejnych krajów. Wielu
spośród Was na pewno poznało i pozna kilka takich osób, dlatego też ten wpis
przygotowuję dla osób, które szukają odpowiedzi na pytanie czym jest karta pobytu czasowego oraz gdzie można
szukać pomocy, jeżeli okazałoby się to zbyt trudne.

Karta pobytu czasowego jest dokumentem, dzięki któremu obcokrajowcy mogą swobodnie
poruszać się po Polsce, podejmować tutaj pracę, ale przede wszystkim, mogą być
tutaj legalnie i w spokoju dążyć do zrealizowania postawionych sobie celów. Procedura
mająca na celu wydanie takiej karty toczy się w urzędzie wojewódzkim, a
dokładniej w wydziale właściwym do spraw cudzoziemców w tym województwie, które
zamieszkuje cudzoziemiec. O taką kartę może ubiegać się osoba, która zakłada,
iż na terenie Polski będzie przebywać dłużej niż 3 miesiące, np. ze względu na
fakt podjęcia legalnej pracy. Z założenia można wydać ją na okres 3 lat, aczkolwiek
może zostać on skrócony w wyjątkowych sytuacjach.
O ile w teorii brzmi to bardzo prosto, o tyle w rzeczywistości nie
jest to aż tak łatwe jakby się mogło wydawać. Oczywiście dla osób
przybywających tutaj zza granicy naszego państwa. Pierwszym problemem, który
taka osoba może napotkać jest przede wszystkim bariera językowa. To niezmiernie uciążliwa i przykra sytuacja, gdy
znajdując się w obcym państwie niewiele rozumiemy, a inni praktycznie wcale nas
nie rozumieją. Trudność wywołać może również nieznajomość prawa obowiązującego w obcym państwie, co wiąże się
również z wymienionym wyżej problemem. W każdym 
państwie są różne procedury, dlatego też udanie się do urzędu może nie
przysparzać większych problemów, ale zrozumienie wszelkich zawiłości prawnych już
tak. 
Aby otrzymać kartę
pobytu czasowego
trzeba podać powód dla którego się o nią ubiegamy. Powodów
można wymieniać wiele, ale brane pod uwagę będą wyłącznie te, które zostaną udokumentowane.
Nawet te, które zostaną udokumentowane mogą nie być wystarczającym powodem do
tego, aby przyznać takiej osobie takie uprawnienie. 
W takich sytuacjach warto sięgnąć po pomoc osób
wykwalifikowanych, specjalistów w swojej dziedzinie, którzy krok po kroku
przeprowadzą tą osobę przez całą procedurę. Pomocy można szukać na stronie
internetowej oraz w oddziałach Visa
and Work
.
Reprezentujące tą placówkę osoby posiadają duże doświadczenie
w pomocy przy ubieganiu się o kartę pobytu czasowego. Przede wszystkim pomagają
zebrać stosowną dokumentację, która będzie potwierdzeniem, iż podany przez
cudzoziemca powód jest na tyle istotny, że będzie mógł on ją otrzymać i przez
kilka najbliższych lat przebywać na terenie Polski legalnie. 
Źródło: pixabay
Temat legalności pobytu cudzoziemców na terenie
Rzeczpospolitej poruszany jest bardzo często. Niejednokrotnie możemy usłyszeć,
iż całe rodziny są deportowane do kraju pochodzenia, ponieważ znajdują się u
nas nielegalnie. Chcąc tego uniknąć często kryją się i pracują nielegalnie lub
są wykorzystywane w pracy, co uwłacza ludzkiej godności. Możliwość jest, trzeba
ją tylko wykorzystać i będzie można cieszyć się faktem, iż te osoby znalazły swój
nowy dom, a może nawet swoje miejsce na ziemi. 
Jeżeli w Twoim
najbliższym otoczeniu znajduje się jakiś uchodźca, skieruj go do Visa and Work,
jeżeli nie radzi sobie z zaistniałą sytuacją i nie wie jak zalegalizować swój
powód. Pomóż mu w tym, aby mógł żyć tak jak każdy z nas i przede wszystkim
pomóż ściągnąć z jego barków strach przed powrotem do domu, który nie zawsze
jest miejscem, do którego takie osoby chciałyby powrócić.